متقاضی پکیج ها

فرم برای ثبت نام ترمیک زبان آموزان می باشد

"*" indicates required fields

میزان رضایت شما از پاسخگویی تیم پشتیبانی*

مقطع آموزشی زبان آموز

نام گروه و کتاب آموزشی
کتاب زبان آموز*
آیا برای ادامه ی ترم به کتاب نیاز دارید؟*
برای کلاسهای خصوصی
قیمت: 892,320 تومان
تنها برای کلاس خصوصی *این هزینه برای 4 جلسه یک ماه خصوصی میباشد. لطفا برای ثبت نام 2 ماهه عدد 2را انتخاب نمایید.
قیمت: 858,520 تومان
تنها برای کلاس خصوصی *این هزینه برای 4 جلسه یک ماه خصوصی میباشد. لطفا برای ثبت نام 2 ماهه عدد 2را انتخاب نمایید.
قیمت: 858,520 تومان
تنها برای کلاس خصوصی(آوا شناسی ) **این هزینه برای 4 جلسه یک ماه خصوصی میباشد. لطفا برای ثبت نام 2 ماهه عدد2را انتخاب نمایید.
قیمت: 1,338,480 تومان
تنها برای کلاس خصو صی **این هزینه برای 4 جلسه یک ماه خصوصی میباشد. لطفا برای ثبت نام 2ماهه عدد 2را انتخاب نمایید.
قیمت: 1,278,780 تومان
تنها برای کلاسهای خصوصی *ا*این هزینه برای 4 جلسه یک ماه خصوصی میباشد. لطفا برای ثبت نام 2 ماهه عدد 2 را انتخاب نمایید.
قیمت: 1,278,780 تومان
تنها برای کلاس خصوصی 4حلسه شامل :فارسی / ریاضی/ علوم
قیمت: 480,000 تومان
تنها برای کلاس گروهی 4حلسه * برای رزرو زمان خود 2ماهه ثبت نام بفزمایید دز غیر اینصورت مجموعه نسبت به زمان شما تعهدی نخواهد داشت.
قیمت: 748,800 تومان
تنها برای کلاس خصوصی 4جلسه * برای رزرو زمان خود2 ماهه ثبت نام بفزمایید دز غیر اینصورت مجموعه نسبت به زمان شما تعهدی نخواهد داشت.
قیمت: 597,000 تومان
یک جلسه 45 دقیقه ایی گروهی آنلاین با 50%تخفیف **این هزینه برای 4 جلسه یک ماهه گروهی میباشد. لطفا برای ثبت نام 2ماهه عدد 2 را انتخاب نمایید.
قیمت: 1,194,000 تومان
یک جلسه 45 دقیقه ایی گروهی آنلاین مختص زبان آموزانی که تنها کلاسهای گروهی آنلاین شرکت می کنند . *ا*این هزینه برای 4 جلسه یک ماهه گروهی میباشد. لطفا برای ثبت نام 2ماهه عدد 2 را انتخاب نمایید.
قوانین و مقررات آموزشگاه*
برنامه کلاسی را دریافت کردید؟*
در صورتی پاسخ خیر هست لطفا قبل از انجام پرداخت با پشتیبانی از زمانبندی کلاس خود اطمینان حاصل کنید .( در غیر اینصورت با دبیر دیگر جهت برگزاری کلاس هماهنگ خواهد شد.)
در صورت انجام تکالیف آنلاین و آفلاین خود در طول ترم مطمـئن هستید کد تخفیف دریافت نمایید. هر خانواده ایی که 2 یا بیش از 2 زبان آموز دارند می توانند از کد تخفیف استفاده نمایند. غزیزانی که ۶ ماهه ثبت نام می کنند شامل تخفیف می باشند.
از تعداد جلسات گروهی و یا خصوصی خود اطمینان حاصل کنید. جهت تکمیل ثبت نام کارت به کارت کرده و فیش خود را برای پشتیبانی ارسال نمایید کارت: 4660-4672-2910-5022